Renovering av kakelugn

Stockholms kakelugnsmakeri är specialister på återställa din kakelugn till originalskick.

Har du en kakelugn som behöver renoveras så ska du anlita oss.

Sprickor i kakelugn

Vissa skador är vanliga på kakelugnar. De flesta är lätta att åtgärda själv, till exempel glasyrskador, eller fog som släpper. Andra är mer allvarliga och kräver hjälp av en kakelugnsmakare eller van murare.

 

Det kan behövas om ugnen läcker rök på utsidan. En vanlig skada som man själv kan åtgärda är däremot när mindre tegelbitar lossat i eldstaden och när putsen ramlat bort inuti.

Kakelugnsfog som lossnar

Vissa skador är vanliga på kakelugnar. De flesta är lätta att åtgärda själv, till exempel glasyrskador, eller fog som släpper. Andra är mer allvarliga och kräver hjälp av en kakelugnsmakare eller van murare.

Det kan behövas om ugnen läcker rök på utsidan. En vanlig skada som man själv kan åtgärda är däremot när mindre tegelbitar lossat i eldstaden och när putsen ramlat bort inuti.