Wasaugnen 1,7 ton härlig värme
som värmer mer än bara för stunden!

Vi erbjuder nu Wasaugnen, monterad och klar för 56.600kr, inkl. moms och ROT-avdrag.

KONSTRUKTION
Wasaugnen är inspirerad av gammalt hantverk och tekniskt utvecklad av Stockholms Kakelugnsmakeri AB i nära samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Vad som skiljer Wasaugnen från traditionella kakelugnar, braskaminer och öppna spisar är förmågan att effektivt lagra och ge värme.

När man jämför olika eldstäders effektivitet, brukar man tala om verkningsgrad, dvs hur mycket värme du får ut av en viss mängd bränsle. Väljer du en öppen spis får du utan tvekan många sköna stunder framför brasan, men verkningsgraden når sällan över 10 % och när elden slocknat, är även den sköna värmen borta.

En kakelugn är konstruerad så att rökgaserna måste passera genom kakelugnens långa kanalsystem. Härigenom värms hela kakelugnen upp och behåller sedan värmen under lång tid. Avsvalningstiden för en kakelugn är 8-10 timmar och verkningsgraden är 60 %.

Samma verkningsgrad kan även en modern braskamin nå men den saknar förmågan att lagra värmen.

Med Wasaugnen får du en av de miljövänligaste eldstäderna på marknaden både vad gäller utsläpp och verkningsgrad. Wasaugnen har en verkningsgrad på 89 % och lagrar värmen i upp till 24 timmar.

HISTORIA
Wasaugnen är ett exempel på produktutveckling på hög nivå, där gamla, väl beprövade hantverksmetoder tagits till vara. Utseendemässigt har den anor från 1700-talet, och är en vidareutveckling av den vitslammade värmelagringsugnen som då ofta fanns i svenska torp och bondgårdar.

Wasaugnen är byggd invändigt efter samma principer som en kakelugn med rökgaskanaler som löper upp och ner i ugnskroppen. Den patenterade förbränningstekniken, som utvecklats och testas i samråd med Institutionen för värme- och ugnsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm gör Wasaugnen till
en suverän och framtidssäker värmekälla.

SÄKERHET
Wasaugnen byggs upp med färdiga block av Olivinsten. Det är en speciell sorts bergart som bryts i Norge
med samma egenskaper som täljsten. Stenen tål mycket höga temperaturer och har en utvidgningskoefficient
som i stort sett är plus minus noll. Därmed försvinner risken för sprickbildningar i stenen.

Wasaugnen kan eldas redan fem veckor efter monteringen. En vanlig kakelugn måste torka tre månader först,
och är känslig för alltför hård eldning. Wasaugnen är lättåtkomlig för service och inspektion och är byggd för
att hålla i generationer.

VÄRMEMAGASIN
Efter förbränningen, som sker vid ca 900°C passerar rökgaserna först värmeväxlaren som snabbt värmer upp
rumsluften, därefter fortsätter rökgaserna sin väg genom 8 meter rökkanaler av Olivinsten som lagrar värmen
i upp till 24 timmar. När rökgaserna lämnar ugnen är rökgastemperaturen endast ca 120°C.

Den rena förbränningen med minimal vedåtgång, korta eldningsperioder och lång ackumuleringstid har gjort
Wasaugnen till en omtyckt huvudvärmekälla i villor och radhus.

DIREKTVÄRME
Ugnen tar även tillvara rumsluften och ger direktvärme redan efter 10-15 minuters eldning. Detta tack vare
den speciella värmeväxlare som Wasaugnen är ensam om att ha på marknaden. Genom naturligt självdrag tas
rumsluften in genom en öppning i sockeln, värms upp i värmeväxlaren, och släpps ut genom den övre ugns-
luckan ca 100°C varm. Wasaugnen har inga störande fläktar och är helt oberoende av elström.

TURBULENSFÖRBRÄNNING
Genom turbulensförbränning är utsläppen av sot, tjära och övriga utsläpp mycket låga och klarar alla gräns-
värden som myndigheter kräver.

Wasaugnen har ingen varmluftsinsats eller vattenkassett i anslutning till eldstaden som kyler och därmed
försämrar förutsättningarna för en bra förbränning. Wasaugnen har den renaste förbränningen och kan därför
installeras överallt utan problem.

Wasaugnen är testad på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP