Våra produkter och tjänster

Vi erbjuder både antika och nytillverkade kakelugnar.

Intresset för antika och traditionella kakelugnar är stort och ligger oss varmt om hjärtat. Vi anser
det viktigt att föra traditionen vidare men också att utveckla och ta tillvara dagens teknik och
kunskap. Det var just innovationsförmågan och nytänkandet som gav oss Europas bäst uppvärmda
hem under 1700-talet.

Sedan slutet av 1970-talet har vi också arbetat med att vidareutveckla kakelugnens konstruktion,
bl a i projekt tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, det statliga företaget
A/S Olivin i Norge samt Kennedygruppen. Förbränningstekniken har förbättrats och materialen är
starkare och tål högre temperaturer. Den står sig väl i konkurrens med många moderna eldstäder.

Kakelugnen är en effektiv värmekälla och samtidigt en vacker möbel.