Frågor och svar om kakelugnar

Här finns några vanliga frågor och svar om kakelugnar.

Vad krävs för skorsten?

Alla våra kakelugnar kan anslutas till befintlig godkänd rökkanal. Kontakta ortens skorstensfejarmästare för besiktning och provtryckning.

Anslutning kan också ske till de flesta av marknadens prefabricerade modulskorstenar.

Minsta invändiga diameter skall vara 125 mm.

Vad krävs för underlag?

Alla tunga eldstäder som kakelugnar kräver ett bärande underlag som ej belastar husets träkonstruktion. Från torpargrund muras lämpligen ett fundament av lecablock som vilar på en gjuten platta. Från källare muras stödväggar av leca eller tegel. Om huset vilar på gjuten platta  behövs normalt ingen extra förstärkning.

Vad krävs för brandskydd bakom kakelugnen?

En traditionell kakelugn kräver en murad brandvägg av 100 mm tegel eller lättbetong.
 
Våra övriga modeller kräver 100 mm luftat utrymme till brännbar vägg eller 50 mm mot en tändskyddande beklädnad av exempelvis Minerite eller Masterboard.

Vad krävs för brandskydd framför kakelugnen?

På golvet  skall ett eldstadsplan av natursten, plåt eller klinkers anbringas minst 300 mm framför kakelugnen.

Kan jag montera kakelugnen själv?

Ekeby, Haga och Wasaugnen monteras alltid av fackman. Övriga modeller kan man själv montera. Ugnarna  levereras i monteringsfärdiga byggsatser med utförlig beskrivning.

Vilken kakelugn ska jag välja?

Att välja eldstad kan vara svårt, utbudet idag är stort. Fundera över vilket behov ni har, om ni skall elda dagligen för att spara energi eller bara myselda då och då. Daglig användning ställer betydligt högre krav på ugnens material. Oftast innebär ett högre pris också bättre kvalitet.