Välkommen till Stockholms Kakelugnsmakeri

Din kakelugnsspecialist på antika kakelugnar.

Hos oss får du hjälp, oavsett om det gäller omsättning av en befintlig eller installering av en
ny kakelugn. Vi hjälper även till med uppsågningar i golv, stenläggning, fundament för kakel-
ugn, tätar läckande-, och monterar nya skorstenar. Vi utför både små och stora jobb, allt från
att installera nya luckor på kakelugnar till stora fastigheter med flera omsättningar och skor-
stenstätningar.

För oss är det viktigt att du som kund ska bli nöjd och känna dig trygg i att jobbet flyter på och
blir utfört på ett fackmannamässigt vis.

Därför erbjuder vi en helhetslösning så att du som kund inte behöver anlita flera olika hant-
verkare för att få en fungerande eldstad.

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar kring kakelugnar.